Medikamentel behandling af forhøjet LDL-kolesterol

Ib Christian Klausen | Almen praksis | 10. April 2019

Speaker: Ib Christian Klausen

Lær hvordan du skelner mellem de enkelte statin-præparater, hvilke muligheder du har i forhold til at nå behandlingsmålet. Få svar på, om det er relevant at behandle patienter over 75 år, og hvilken klinisk effekt der er ved primær og sekundær profylakse? På under 15 minutter får du svarene af  Ib Christian Klausen, Lipidklinikken, Viborg.