Tre praktiske råd før du har din næste patient med KOL

Zaigham Saghir | Almen praksis | Sygeplejersken | 12. November 2019

Speaker: Zaigham Saghir

I denne video fremhæver speciallæge i lungemedicin, Zaigham Saghir, tre vigtige ting, der er godt i et samarbejde mellem almen praksis og hospitalsvæsenet i forhold til KOL-området.
1) Lungefunktions-undersøgelser skal kvalitetssikres grundigt, inden man bruger dem i behandling og som grundlag for vejledning af patienten.
2) Det er vigtigt at bruge biomarkører i undersøgelserne. De kan være bestemmende for, om patienten med fordel kan behandles med inhalationssteroider - og hvornår de kan udtrappes af disse.
3)
Ring til hospitalernes ’hot-lines’ og få specialistråd om tolkningen af undersøgelserne, og om hvornår patienten eventuelt bør henvises til hospitalet.