Samarbejdet med almen praksis skal fungere bedre

Mads Kock Hansen | Almen praksis | Sygeplejersken | 12. November 2019

Speaker: Mads Kock Hansen

I denne video fortæller lægelig direktør Mads Kock Hansen, Sygehus Lillebælt, om sygehusenes tilgang til samarbejde med almen praksis. Sygehusene sætter en ære i at samarbejde mere med almen praksis. Det giver det bedste patientforløb, at begge parter kender og støtter hinanden, og så meget som muligt, der kan, bør løses i almen praksis. De ressourcer, som derved frigøres, vil sygehusene bruge på at opkvalificere de praktiserende læger til at kunne håndtere patienterne, så de ikke behøver at henvise dem så ofte. Det giver både en meget bedre ressourceudnyttelse, og det er en fordel for patienten at have mere dialog med egen læge i stedet for en læge, de ikke kender, og som ikke kender patienten. Strategien i samarbejdet er at få løst opgaverne der, hvor de løses bedst.