DD2 er relevant for dig i din praksis om diabetes

Jens Steen Nielsen | Almen praksis | Sygeplejersken | 12. November 2019

Speaker: Jens Steen Nielsen

I denne video fortæller programleder Jens Steen Nielsen fra Dansk Center for Forskning i Type 2-diabetes (DD2) om, hvordan almen praksis kan levere værdifuld viden om type 2-diabetes. DD2 er et nationalt initiativ startet af det Strategiske Forskningsråd, og de indsamler blod- og urinprøver fra patienter, der lige har fået diagnosen type 2-diabetes. Data herfra kobles - med patienternes samtykke - til registrene, og man kan dermed følge patientens behandling over tid. Målet er at individualisere behandlingen af type 2-diabetes mere, til glæde for patienten.

Det er ret simpelt at tilmelde sig projektet. Den praktiserende læge tilmelder sig på dd2.dk, og sender derefter en e-mail til sin patient om at give samtykke til deltagelse (via Nem-ID). Derefter får patienten taget for eksempel en blodprøve, hvis data indgår i projektet.