Skip to Content

Hjertesvigt skolen: Palliativ indsats ved hjertesvigt – hvordan fordeler vi rollerne?

Hvad er din rolle og fokus, når din hjertesvigtpatient er nået til den palliative fase i livet, og hvor behandlingen måske skal ændre fokus fra optimering af de medicinske parametre til at bevare livskvaliteten. I den situation spiller samspillet mellem almen praksis også en væsentlig rolle.

Back to top