Skip to Content

Hvem er vi?

BestPractice Nordic er lægernes og andre sundhedsprofessionelles kanal til ny klinisk viden og best practice.
BestPractice Nordic formidler specialetilpasset, aktuel og klinisk relevant viden om nye behandlinger, videnskabelige undersøgelser, nye indikationer, guidelines, best practice og andre tiltag, der kan optimere patientbehandlingen.
Indholdet er produceret i samarbejde med nationale redaktioner og specialister, som sikrer, at nye data fra internationale studier eller guidelines bliver fortolket og præsenteret i henhold til national klinisk praksis.

Vores målsætning

Formålet med BestPractice Nordic er at facilitere en arena, hvor læger, sygeplejersker, apoteker og andre sundhedsprofessionelle kan dele klinisk viden og best practice.

Vores indhold er neutralt

Indholdet planlægges i samarbejde med uafhængige læge- og sundhedsfaglige redaktioner.
BestPractice Nordics platforme er redaktionelt neutrale og bliver finansieret gennem annoncer, sponsorater og donationer. Artikler og andet indhold bliver skabt primært af kliniske specialister med særlig viden inden for et område eller speciale, hvilket sikrer nærhed og faglig relevans.

Den enkelte specialists vurdering er ikke nødvendigvis dækkende for redaktionens synspunkter, men udelukkende et udtryk for specialistens egne holdninger.

Vidste du?

BestPractice Nordics brugere fordeler sig på fire lande og 13 specialer. Platformen har sammenlagt mere end 30.000 brugere, som via specialerettede sider holder sig opdaterede med ny data, viden, erfaringer og best practice inden for deres felt. Alt indhold ligger bag login og kan kun tilgås af læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle.

Back to top