Skip to Content

BestPractice Nordic udvider samarbejdet med Læger uden Grænser

BestPractice Nordic udvider samarbejdet med Læger uden Grænser sådan at specialister, der bidrager med indhold til artikler, MEDcasts og MEDtalks nu også er med til at støtte kollegaers nødhjælpsarbejde i verdens brændpunkter.


Vi har udvidet samarbejdet med Læger Uden Grænser sådan at specialister, der bidrager med indhold til artikler, MEDcasts og MEDtalks for BestPractice Nordic, nu også er med til at støtte kollegaers nødhjælpsarbejde, da alle honorarer fremadrettet doneres ubeskåret til organisationen.

Hos BestPractice Nordic er vi derfor meget stolte af vores skribenter, fordi de ikke kun bidrager til indhold, der gør det muligt at dele relevant faglig viden på højt niveau, men fordi de nu også er med til at støtte Læger uden Grænsers essentielle arbejde med at yde akut medicinsk nødhjælp til ofre for krige, konflikter og katastrofer verden over.

Share clinical knowledge & best practice to improve health and patient care.

Vores vision er at facilitere sundhedsfaglig vidensdeling til gavn for patienten. Som en del af denne altoverskyggende vision sætter vi stor pris på, i samarbejde med alle vores bidragydere, at kunne støtte Læger uden Grænsers arbejde — et arbejde der er helt i tråd med ønsket om bedre sundhed til alle.

Ved aktivt at støtte Læger uden Grænsers udsendte læger og sygeplejersker som Feltpartner Pro tager vi sammen med vores specialister, der også bidrager, et økonomisk ansvar, der hvor der er allermest brug for det. Samtidig med forpligter vi os til at løfte en vigtig opgave i at formidle jobmuligheder samt oplysninger om organisationens store arbejde og indsigter fra felten til alle vores sundhedsfaglige læsere.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top