Skip to Content

Temadag Sundhedsfremme hos kræftpatienter: fra forskning til handling

Sundhedsadfærd har stor betydning for kræftpatienters udbytte af behandlingen, risiko for tilbagefald og overlevelse. Vi mangler en fælles national tilgang til at arbejde med sundhedsfremme på kræftafdelingerne.

Back to top