Skip to Content

Kosteffektiv-analyse af nye anti-androgener til behandling af ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatacancer

ApalutamidDarolutamid og Enzalutamid er tre nye lægemidler mod ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatacancer. Ikke alene er de nye – men de åbner også for behandlingsmulighed for en ny gruppe af patienter, hvor der ikke tidligere har været en behandling. Det rejser flere spørgsmål. Et er de kliniske i forhold til effekt, afgrænsning og identifikation af patientgruppen, konsekvenser i forhold til senere valg af behandling samt bivirkninger. Et andet er de sundhedsøkonomiske aspekter, som blev belyst i et amerikansk studie præsenteret ved ASCO. 

I denne ikke-sponserede kost-effektivitetsanalyse indgår parametrene metastasefri overlevelse, metastatisk sygdom og død ud fra perspektiverne i det amerikanske sundhedssystem. Analysens resultater præsenteres både i forhold til forbedret overlevelse og behandlingernes QUALY-værdi   – et system som også er på vej til Danmark – selvom den aktuelle COVID-19 pandemi har forsinket Medicinrådets indførelse. I forhold til QUALY-værdien varierer vurderingen af de tre nye behandlingsmuligheder mellem 5,30 til 3,05. 

Læs det engelske abstract publiceret på Asco her  

 

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top