Skip to Content

Kun få patienter har ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer efter PET-scanning

Ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) er kendetegnet ved et stigende niveau af prostata specifikt antigen (PSA), serum testosteron i kastrationsniveau (< 0,5 ng/l eller 1,7 nmol/l) og ingen påviste fjernmetastaser ved konventionel billeddiagnostik inklusiv knogleskanning. 

NmCRPC betegnes som højrisiko i de tilfælde, hvor PSA-fordoblingstiden er på 10 måneder eller mindre, da dette er forbundet med en øget risiko for udvikling af metastaser. Hidtil har det ikke været praksis at behandle denne gruppe af patienter, men dette er nu en reel mulighed, idet der er godkendt flere nye behandlinger til denne gruppe af patienter. Et relevant spørgsmål at besvare er, hvor mange patienter der reelt er. Fagudvalget i Medicinrådet vurderede i 2018, at det svarede til omkring 100 patienter i Danmark, der var kandidater til de nye behandlingsmuligheder. 

På ASCO 2020 præsenterede Martin Pitzzu et al., et mindre argentinsk studie, hvor de undersøgte en kohorte på 300 patienter med prostatacancer, der konsekutivt blev undersøgt. 214 patienter havde lokaliseret sygdom og 86 havde metastatisk kastrationsfølsom prostatacancer. Med en mediapå seks år udviklede 43 patienter kastrationsresistent prostatacancer.  

Seks patienter opfyldte kriterierne for ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer og blev efterfølgende undersøgt med cholin PET-scanning. Denne viste imidlertid, fem af patienterne var PET-positive og kun én var PET-negativ på tidspunktet for undersøgelsen. 

Læs det engelske abstract publiceret på Asco her 

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top