Skip to Content

Operation for lungecancer medfører ikke signifikant aktivering af koagulationssystemet

Lungecancer er en hyppig og alvorlig sygdom med ca. 4500 nye tilfælde pr. år i Danmark. Ca. 25-30% af patienterne bliver tilbudt operation, primært i form af en lobektomi.

Generelt er patienter med cancer i en hyperkoagulabel tilstand som følge af aktivering af koagulationssystemet. De har således en øget risiko for venøse tromboembolier (VTE) i form af dybe venetromboser (DVT) og lungeembolier (LE). Denne hyperkoagulable tilstand skyldes blandt andet, at tumor øger ekspressionen af prokoagulante faktorer, som for eksempel tissue faktor og cancer procoagulant. 

Patienter, der opereres for deres cancer, har generelt et lavere stadie end de patienter, som ikke bliver tilbudt operation. Et højere stadie af canceren øger risikoen for VTE. Modsat vil patienter, som opereres, blive påført et operativt stress. Dette kan så potentielt medføre yderligere aktivering af koagulationssystemet. 

Aktivering af koagulationssystemet er generelt dårligt belyst – specielt indenfor lungekirurgi og i særdeleshed med anvendelse af nye minimalt invasive operationsmetoder (kikkertoperationer), såsom thorakoskopiske (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)) lobektomier. Disse nye operationsmetoder medfører et nedsat stressrespons hos patienterne sammenlignet med åbne operationer (thorakotomier). 

Der mangler viden og studier på området vedrørende den potentielle aktivering af koagulationssystemet. Ved at opnå en større indsigt i dette emne, kan man for eksempel optimere tromboseprofylaksen. Vores hypotese var, at patienter med primær lungecancer er hyperkoaguable før det kirurgiske indgreb, og at der efter det operative indgreb sker en aktivering af koagulationssystemet.

Formålet med studiet var at bedømme koagulationsprofilen hos patienter med primær lungecancer, som skulle gennemgå en VATS (kikkertoperation) lobektomi med kurativt sigte.

Materiale og metoder
Dette studie1 er et delstudie af en større multicenter–undersøgelse2,3 med deltagelse af Rigshospitalet, Odense Universitetshospital samt Aarhus Universitetshospital. 31 patienter diagnosticereret med primær lungecancer, som skulle gennemgå VATS-lobek-tomi med kurativt sigte, blev prospektivt inkluderet i dette delstudie.

Koagulationsprofilen blev bedømt præoperativt, og de første to postoperative dage med anvendelse af standard koagulationsblodprøver, tromboelastometri (ROTEM®) samt trombingeneration. De enkelte parametre er vist i figur 1-3. Patienterne fik ingen tromboseprofylaktisk medicin. Data blev analyseret ved en repeated measures one-way ANOVA analyse.

Resultater
Standard koagulationsblodprøver, tromboelastometri (ROTEM®) samt trombingeneration parametrene var næsten alle indenfor normalområdet før operationen. Resultaterne er vist i figur 1 (standard koagulationsblodprøver), figur 2 (tromboelastometri (ROTEM®)) samt figur 3 (trombingeneration). 

Her kan det ses, at der sker en signifikant ændring fra den præ- til den postoperative periode for ni parametre: En stigning i fibrinogen, fibrin d-dimer, factor VIII:Clot og FIBTEM MCF fandtes at afspejle en hyperkoagulabel tilstand, hvorimod en stigning i INR og et fald i trombocyttal (platelet count), INTEM tMaxVel og time to peak afspejlede en hypokoagulabel tilstand. Der kom således kun få og ubetydelige ændringer efter gennemførelse af det kirurgiske indgreb (VATS-lobektomi). 

Ingen af ændringerne havde klinisk relevans.

  • Det kan konkluderes, at patienter med primær lungecancer, som skulle gennemgå en VATS (kikkertoperation) lobektomi med kurativt sigte, var normokoagulable inden operationen. Endvidere har denne operationstype ikke en signifikant indflydelse på koagulationssystemet.

  • Interessekonflikter Thomas Decker Christensen har været foredragsholder for AstraZeneca, Boehringer-Ingelheim, Pfizer, Roche Diagnostics, Takeda, Bristol-Myers Squibb og Merck Sharp & Dohme (MSD) og har været i Advisory Board for Bayer, Merck Sharp & Dohme (MSD) og Boehringer-Ingelheim. 

  • 1. Christensen TD, Vad H, Pedersen S, Licht PB, Nybo M, Hornbech K, Zois NE, Hvas AM. Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) lobectomy for lung cancer does not induce a procoagulant state. Thrombosis Journal 2017;15:29. 2. Christensen TD, Vad H, Pedersen S, Hornbech K, Zois NE, Licht PB, Nybo M, Hvas AM. Coagulation profile in video-assisted thoracoscopic lobectomy: a randomized, controlled trial. Plos One 2017;12(2):e0171809. 3. Christensen TD, Vad H, Pedersen S, Licht PB, Nybo M, Hornbech K, Zois NE, Hvas AM. Coagulation profile in open and video-assisted thoracoscopic lobectomy: a cohort study. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery (ICVTS) 2018;26:382-388.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top