Skip to Content

Stabil remission hos patienter med førstegangspsykoser er forbundet med højere livskvalitet – en tiårig efterundersøgelse 186 patienter i TIPS-projektet

Det skandinaviske TIPS-projekt påbegyndtes i 1997 med deltagelse af centre i Haugesund, Stavanger, Oslo og Roskilde. Undersøgelsen viste, at let adgang til udredning, uddannelse af personale og samtidige oplysningskampagner i tidlige opsporingsprogrammer ved førstegangs ikke-affektive psykoser betaler sig. 

Man reducerede varigheden af ubehandlet psykose fra median 26 uger til fem uger, psykopatologien hos de tidligt opsporede var mindre udtalt ved baseline1 og færre havde suicidal adfærd.2 Efter to år var 207 (71%) af de undersøgte 293 patienter i stabil remission (remitteret i mere end seks måneder), mens 48 (16%) stadig var uden remission.3

Ved ti-års opfølgning kunne 174 patienter (62%) genundersøges, og det viste sig, at omkring 50% af patienterne var i remission uden psykotiske symptomer indenfor det seneste år,4 defineret ud fra internationale standardiserede kriterier.5 Patienter inkluderet under tidligt opsporingsregime var hyppigere i recovery (31%) mod det halve (15%) ved gængse behandlingsforløb. Recovery blev defineret på følgende vis: Remission i et år ud fra nævnte kriterier. Ud over dette normalt funktionsniveau i relation til arbejde, sociale kontakter og selvstændig bolig. 

Men hvilken indflydelse har remission på oplevet livskvalitet? Det er undersøgt i en ny undersøgelse i TIPS.6 Symptomer er målt med PANSS i 5-komponent versionen: Positive, negative, eksitative, kognitive og depressive symptomer. Livskvalitet blev vurderet med Lehman livskvalitetsinterview, som på en Likert-skala fra 1-7 måler livstilfredshed på en række områder (økonomi, familiekontakter, sociale liv, daglige aktiviteter). 

Patienterne er vurderet over tid for den generelle livstilfredshed (S-QoL), der opsummerer alle nævnte subskalaer.6 Livskvalitet er fulgt over tid for gruppen i remission set i forhold til ikke-remitterede. Hverken positive eller negative symptomer var signifikant associerede til livskvalitet. Multipel regressionsanalyse viste, at eksitative og depressive symptomer, samt alkoholmisbrug var negativt associeret til livskvalitet for gruppen som helhed, men førstnævnte særskilt for de ikke-remitterede og de to øvrige for gruppen af remitterede.

  • Stabil remission er associeret med positiv udvikling af livskvalitet, men udviklingen har forskellig relation til symptomer. For de ikke remitterede bør behandlingen have særskilt fokus på patientens vrede og dårlige evne til samarbejde, hvis livskvaliteten skal øges. I gruppen af remitterede bør fokus være på de depressive symptomer. Alkoholmisbrug skal adresseres uafhængigt af remissionsstatus. Undersøgelsen understreger, at stabil remission generelt kan knyttes sammen med øget livskvalitet.

  • 1. Larsen TK, McGlashan TH, Johannessen JO, Friis S, Guldberg C, Haahr U, et al. Shortened duration of untreated first episode of psychosis: changes in patient characteristics at treatment. Am J Psychiatry 2001;158(11):1917-1919. 2. Melle I, Larsen TK, Haahr U, Friis S, Johannessen JO, Opjordsmoen S, et al. Reducing the duration of untreated first-episode psychosis: effects on clinical presentation. Arch Gen Psychiatry 2004;61(2):143-150. 3. Simonsen E, Friis S, Opjordsmoen S, Mortensen EL, Haahr U, Melle I, et al. Early identification of non-remission in first-episode psychosis in a two-year outcome study. Acta Psychiatr Scand 2010;122(5):375-383. 4. Hegelstad WT, Larsen TK, Auestad B, Evensen J, Haahr U, Joa I, et al. Long-Term Follow-Up of the TIPS Early Detection in Psychosis Study: Effects on 10-Year Outcome. Am J Psychiatry 2012;169(4):374-380. 5. Andreasen NC, Carpenter WT, Jr., Kane JM, Lasser RA, Marder SR, Weinberger DR. Remission in schizophrenia: proposed criteria and rationale for consensus. Am J Psychiatry 2005;162(3):441-449. 6. Gardsjord ES, Romm KR, Røssberg JI, Friis S, Barder HE, Evensen J, et al. Is going into stable symptomatic remission associated with a more positive development of life satisfaction? A 10-year follow-up study of first episode psychosis. Schizophr Res 2018;193:364-369.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top