Skip to Content

Bjørn Moum

Professor, overlege, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål og Universitet i Oslo

Articles and MEDtalks

Back to top