Skip to Content

Charlotte Kjelsø

Charlotte Kjelsø er sygeplejerske og epidemiolog med 18 års ansættelse i Afdeling for Infektionsepidemiologi og ForebyggelseStatens Serum Institut. Charlotte Kjelsø arbejder med rådgivning til det danske sundhedsvæsen, national overvågning, forebyggelse og udbrudsundersøgelser i forbindelse smitsomme sygdomme og zoonoser.

Articles

Accumulated appendectomies following Yersinia enterocolitica outbreak at a Danish boarding school

  • / Charlotte Kjelsø / Ida Glode Helmuth / Mehmet Öztoprak / Anne V. Krogsgaard / Steen Ethelberg
Back to top