Skip to Content

Jacob Rosenberg

professor, overlæge, dr.med., Gastroenheden, Herlev Hospital

Articles

Kliniske randomiserede forsøg i kirurgien

  • / Jacob Rosenberg
Back to top