Skip to Content

Jens Knud Larsen

Blev speciallæge i psykiatri i 1978 og har været ansat som overlæge på de psykiatriske afdelinger Frederiksberg Hospital og Amtssygehuset i Gentofte. Han er aktuelt deltidsansat som overlæge i Hammerfest, Nordnorge. Han har været formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, medlem af styregruppen i Danish University Antidepressant Group og redaktør af Nordic Journal of Psychiatry. Han er forfatter til bøger og artikler om depression og depressionsbehandling.

Articles

LSD-behandlingen i Danmark fra 1960-1974

  • / Jens Knud Larsen
Back to top