Skip to Content

Jessica Carlsson Lohmann

Jessica er forskningsleder på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) og forskningslektor ved Københavns Universitet. Jessica er uddannet læge fra Lund Universitet og Københavns Universitet og er speciallæge i psykiatri. Hun har en ph.d. med fokus på behandling af svære traumer blandt flygtninge. Hendes primære forskningsområder er klinisk forskning med fokus på behandling af Post traumatisk belastningsreaktion (PTSD) samt transkulturel psykiatri.

Jessica har mange års erfaring med at planlægge og gennemføre randomiserede kliniske forsøg og er en af nøglepersonerne bag udviklingen af “Treatment and Research Integrated Model”(TRIM) på CTP. Hun har publiceret over 80 videnskabelige artikler indenfor hendes forskningsområde og har opbygget en hurtigt voksende og dynamisk forskergruppe.

MEDtalks

Behandling af flygtninge med PTSD

/ Jessica Carlsson Lohmann
Back to top