Skip to Content

Jette Primdahl

Jettes primære forskningsområde er interdisciplinær rehabilitering som omfatter arbejdsrettet rehabilitering, self-management, patient rapporterede outcomes, sygepleje konsultationer, screening og håndtering af hjerte-kar-risiko og fatigue. I alle årene har brugerinvolvering i forskning været et vigtigt område og der involveres altid minimum to patientforskningspartnere i alle forskningsprojekter.

Back to top