Skip to Content

Jonas Ellegaard Nielsen

Jonas Ellegaard Nielsen er postdoc ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Jonas Ellegaard Nielsen har i mange år forsket i Alzheimers sygdom, blandt andet i forbindelse med sin ph.d., der omhandler proteiner og metabolitter fra ekstracellulære vesikler i blodet som nye biomarkører til diagnosticering af Alzheimers sygdom. Han har stor interesse for biomarkørforskning, herunder benyttelsen af ekstracellulære vesikler som nye redskaber for biomarkører, kombineret med omics-metoder og multivariat statistik til identifikation af biomarkørsignaturer.

Articles

Proteinsignaturer i blodet for Alzheimers sygdom

  • / Jonas Ellegaard Nielsen
Back to top