Stressdiagnoser og risikoen for demens

Almen praksis | Psykiatri | Sabrina Islamoska | 4. Aug 2020 kl. 9:00 | ,

Stress og demens er hyppige folkesygdomme, som kan påvirke livskvaliteten for patienter og pårørende og føre til store omkostninger for samfundet. Der er vist en sammenhæng mellem selvrapporteret stress og risiko for demens, men ny forskning viser også, at personer diagnosticeret med stress midt i livet har større risiko for demens senere i livet. Stress ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge