Skip to Content

Karin Due Bruun

Karin Due Bruun er overlæge og ph.d.-studerende ved Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital. Karins primære forskningsområde er fibromyalgi. Hun undersøger, hvordan denne patientgruppe adskiller sig fra andre kroniske smertetilstande, og hvordan disse patienter bedre kan identificeres. Desuden undersøger hun effektiviteten af lavdosis naltrexone til behandling af fibromyalgi.

Back to top