Skip to Content

Kimie Sletved

Kimie Sletved er læge og Ph.D ved Psykiatrisk Center København. Kimie Sletved er uddannet cand. med. fra Københavns Universitet, 2016.

Kimie Sletveds tidligere klinisk erfaring er tilknytning til psykiatrien siden 2013. Først som medicinstuderende, siden som I-læge i børnepsykiatri og derefter arbejdet med affektive lidelser i forskningen på Copenhagen Affective Disorder research Centre (CADIC)Psykiatrisk Center København..

Kimie Sletved er i dag I-læge, UKYL på Psykiatrisk Center København

Kimie Sletved særlige interesseområder: affektiv lidelse, ungdomspsykiatri, neuropsykiatri, kognition, søvnforstyrrelser, misbrug. Men også lægelig videreuddannelse, kliniske læringsmiljøer og rekruttering af fremtidens akademiske fyrtårne til psykiatrien.

Back to top