Skip to Content

Sara Herfelt

Sara Herfelt er konsulent i Forskningsenheden i Staben på Sjællands Universitetshospital (SUH), hvor hun bistår SUHs projekter, især med kvalitative undersøgelser. Sara er uddannet jordemoder og har en bachelor i Kommunikation og Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet, hvor hun p.t. læser en kandidat i Tværvidenskabelige Sundhedsstudier. Saras interesseområder er mental sundhed og samspillet mellem sundhedsprofessionel og patient.

Articles

AMD – Ældre borgeres hverdagsliv med synstab og betydningen af holdtræning

  • / Camilla Ida Ravnbøl / Sara Herfelt / Anne Nistrup Skovsbøll / Natasha Røsland Skov
Back to top