Skip to Content

Ulrik Deding

videnskabelig assistent, Kirurgisk Afdeling, OUH, Svendborg Sygehus Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Articles

Social ulighed i deltagelse ved dansk tarmkræftscreening

  • / Henrik Bøggild / Morten Kobæk-Larsen / Ulrik Deding
Back to top