APT-forsøg har tidligere demonstreret, at adjuvans-TH er forbundet med gunstige resultater hos patienter med lille HER2-positiv BC. ATEMPT-forsøget søgte at bestemme, om adjuvans T-DM1 hænger sammen med mindre toksicitet end TH, og om det er forbundet med en klinisk acceptabel sygdomsfri overlevelse (DFS) i punkter med fase I HER2 + BC. Dette studie repræsenterer den første afrapportering om patienter, der fik T-DM1 monoterapi som adjuvans-behandling for fase I HER2 + BC. Regimet var forbundet med meget få tilbagefald i undersøgelsespopulationen. T-DM1 synes at medføre signifikant færre clinically relevant toxicities (CRT) end TH, men opfyldte ikke det forud planlagte mål på 40% relativ reduktion i toksicitet. Opdaterede effektivitetsdata vil blive præsenteret.

Formålet med den primære analyse fra HER2CLIMB-studiet er at beskrive effektivitet og sikkerhed af ​​tucatinib, trastuzumab og capecitabin - et behandlingsregime, der undersøges hos patienter med avanceret HER2 + metastatisk brystkræft. Af resultater fra studiet forventes: Præsentation af baseline-demografi og sygdomskarakteristika af begge behandlingsarme. PFS, responsrater og responsvarighed for patienter, der får tucatinib kontra placebo, vil blive rapporteret for de første 480 patienter. Almindelige bivirkninger og alvorlige bivirkninger rapporteres for begge behandlingsarme hos alle behandlede patienter. Sekundære mål, inklusive PFS hos patienter med hjernemetastaser og OS, kan præsenteres, hvis datamaterialet er tilstrækkeligt.

PRO – et kvalitetssikringsredskab

Anvendelse af patient-reported outcomes (PRO) kan forbedre kvaliteten af kræftbehandling, og det er en forudsætning for patient-centreret behandling og pleje samt personlig medicin i bred forstand.

Danmarks første professor i kræft og patientinddragelse, Helle Pappot, tiltrådte 1. juli 2019 i et nyoprettet professorat på Rigshospitalet. Læs her om professoren, der brænder for at inddrage patienterne mere systematisk i deres sygdomsforløb.

I projektet ”Sammen om valg” fokuseres på patientsamtaler baseret på viden og fælles refleksion. Vi vil forbedre støtten til patienter uanset, hvordan de ønsker beslutning om behandling skal træffes.

Kognitive vanskeligheder efter kræftbehandling kan have store negative konsekvenser for den enkelte. Vores viden om dette er vokset meget siden de første beskrivelser for over 40 år siden.