Senfølger hos unge kræftoverlevere

Hjertesygdom og ny kræftsygdom og nogle af de mest alvorlige senfølger for unge kræftoverlevere. I takt med at flere og flere unge overlever deres kræftsygdom stiger nødvendigheden for viden og bedre behandlingsmuligheder af senfølger til kræftsygdommene. I denne MEDtalk tager overlæge Hege Sagstuen Haugnes nogle af udfordringerne op.

Fremgang i behandlingen af lungekræft

Der er flere interessante studier ved årets ESMO kongres for patienter med såvel ikke-småcellet som småcellet lungecancer. I denne Medtalk kan du høre, hvilke resultater Jens Benn Sørensen, Onkologisk klinik, Rigshospitalet fremhæver.

Resultaterne fra IMpower 110 studiet viser, at overlevelsen øges signifikant for patienter med ikke-småcellet lungecancer, der er karakteriseret ved en såkaldt høj grad af PD-L1 ekspression, når de behandles med atezolizumab.

Introduktionen af immun checkpoint hæmmer som førstelinebehandling af uveal melanom ser ud til at medføre en signifikant bedre overlevelse. Klik og hør resultaterne fra Dansk Melanom Onkologi Gruppe.

Dansk studie belyser udvikling af neuropati efter kemoterapi, hvordan patienterne takler og lever med senfølger til et langt kræftbehandlingsforløb, samt patienternes livskvalitet. Hør Marlene Ægidiussen Jensen fortælle om status for studiet, som er en af flere studier ved ESMO, der belyser hvilken viden inddragelse af patienternes erfaringer ved behandlingen kan give.   

Det er tidligere blevet vist, at behandling med nivolumab forbedrer RFS sammenlignet med ipilimumab-behandling. I dette MEDtalk fremlægger Jürgen C. Becker resultaterne ved kombination af de to immunterapier.