Multipel sklerose (MS) kan inddeles i attakvis, primær progressiv eller sekundærprogressiv MS. Der er tvivl om, det er den samme ætiologi, der ligger til grund for alle MS-tilfælde.

Cladribin (Mavenclad) er et nyt tablet-præparat til behandling af attakvis dissemineret sklerose, som er let at håndtere både for patienten og for klinikkens personale. Cladribin tåles godt, men er nogle måneder om at virke maksimalt.

Recent findings regarding CGRP targeted therapies in migraine offer new insight into the central role of the trigeminal ganglion in the pathophysiology of migraine headache.

Der er ikke forskel i genekspression mellem migrænepatienter uden for anfald og raske kontrolpersoner, og ej heller mellem MO- og MA-patienter uden for anfald.

Kun en tredjedel af børn med hospitalsdiagnosticeret ADEM i Danmark opfylder de officielle kriterier for ADEM. Anti-MOG antistoffer ser ud til at have vigtig prognostisk værdi hos børn med ADEM. Det anbefales at teste anti-MOG antistoffer ved debut, og hvis der kommer fornyede sygdomsepisoder.

idrætsskader

Behandling af Parkinsons sygdom

Behandlingsmuligheder for PD-patienter er igennem årene bedret i mængde og i kvalitet. I dag kan selv PD-patienter med avanceret sygdom anvises en kvalitativt god behandling med bedring af fysisk funktionalitet og reduceret sygdomsbyrde til følge. En række non-motoriske symptomer kan stadigvæk ikke behandles sufficient, ligesom der, trods optimal behandling, må forventes en fortsat sygdomsudvikling medførende et progressivt funktionstab såvel fysisk som mentalt.