Recent findings regarding CGRP targeted therapies in migraine offer new insight into the central role of the trigeminal ganglion in the pathophysiology of migraine headache.

Der er ikke forskel i genekspression mellem migrænepatienter uden for anfald og raske kontrolpersoner, og ej heller mellem MO- og MA-patienter uden for anfald.

Kun en tredjedel af børn med hospitalsdiagnosticeret ADEM i Danmark opfylder de officielle kriterier for ADEM. Anti-MOG antistoffer ser ud til at have vigtig prognostisk værdi hos børn med ADEM. Det anbefales at teste anti-MOG antistoffer ved debut, og hvis der kommer fornyede sygdomsepisoder.

idrætsskader

Behandling af Parkinsons sygdom

Behandlingsmuligheder for PD-patienter er igennem årene bedret i mængde og i kvalitet. I dag kan selv PD-patienter med avanceret sygdom anvises en kvalitativt god behandling med bedring af fysisk funktionalitet og reduceret sygdomsbyrde til følge. En række non-motoriske symptomer kan stadigvæk ikke behandles sufficient, ligesom der, trods optimal behandling, må forventes en fortsat sygdomsudvikling medførende et progressivt funktionstab såvel fysisk som mentalt.

CD20+ T-celler ved MS

I vores nyligt publicerede arbejde fandt vi, at CD20+ T-celler er proinflammatoriske celler med høj reaktivitet overfor CNS-antigener, og at frekvensen af perifere CD20+ T-celler er øget hos patienter med attakvis MS sammenlignet med raske personer. Disse perifere CD20+ T-celler har en øget kapacitet til at migrere til CNS; en iagttagelse understøttet af en ophobning af CD20+ T-celler i patienternes cerebrospinalvæske.

fosterlilv og ADHD

Epilepsimedicin, graviditet og ADHD

Dette studie viser, at brug af valproat under graviditeten er forbundet med en forøget risiko for, at barnet får ADHD, og bidrager således til den stadig voksende litteratur om de skadelige virkninger af præparatet, når det bruges under graviditeten.