PAD-udredning

PAD-udredning: Påvis blodtryksforskel i arme og ben. Overvej henvisning til Karkirurgisk Afdeling, hvis der er amputationsrisiko, hvilesmerter, funktionstab eller tab af livskvalitet.

Der er ikke forskel i genekspression mellem migrænepatienter uden for anfald og raske kontrolpersoner, og ej heller mellem MO- og MA-patienter uden for anfald.

Intensitet og frekvens af hovedpine var associeret med udviklingen af MOH blandt migrænepatienter, hvilket understøtter fokus på disse faktorer, når patienter, som har risiko for udvikling af MOH skal opspores i en klinisk setting. Personlighedstræk og fysisk aktivitetsniveau var ikke associeret med MOH. Prædiktion af MOH er vanskelig, men har stor klinisk implikation i arbejdet med tidlig opsporing af risikopatienter og dokumentationen af relevante instrumenter til denne opsporing.

In a Danish nationwide cohort of patients with CD, the prevalence of perianal fistulas decreased in the period from 2010 to 2016. The reason for this needs further elucidation. Only half of the incident cases received biologicals, yet biological treatment was the main expenditure for the entire study population. Healthcare costs for pCF decreased during the study period, but are still high compared with non-pCF IBD patients.