Skip to Content

NSCLC early and late stage with the focus on predictive biomarkers 

Brugen af prædiktive biomarkører/companion diagnostics har over de seneste 10-15 år været med til radikalt at ændre behandlingen af ikke-småcellet lungekræft. Disse biomarkører muliggør identifikation af specifikke genetiske og andre molekylære ændringer i tumorvævet, hvilket gør det muligt at målrette og individualisere behandlingen for en stor del af patienterne.

Brugen af prædiktive biomarkører er vigtig både i den adjuverende og fremskredne behandling. De lægemidler der i dag anvendes i behandlingen af ikke-småcellet lungekræft, og for hvilke der findes prædiktive biomarkører, kan groft opdeles i tyrosinkinasehæmmere og monoklonale antistoffer. Blandt tyrosinkinasehæmmere finder vi bl.a. alectinib, osimertinib, capmatinib, crizotinib og sotorasib, hvor anvendelsen er betinget af tilstedeværelsen af specifikke biomarkører, som for de nævnte lægemidler er ALK, EGFR, MET, ROS1 og KRAS. For de monoklonale antistoffer er der specielt tale om immun-checkpointhæmmere, såsom pembrolizumab, durvalumab, cemiplimab og nivolumab, hvor PD-L1 ekspression er prædiktiv for behandlingseffekten.

Den 8. februar 2024 kl. 16 afholder Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi et videnskabeligt møde, hvor både udenlandske og danske eksperter vil diskutere behandlingen af ikke-småcellet lungekræft med speciel fokus på prædiktive biomarkører.

Moderator

Jens Benn Sørensen
MD, Med.Sc.D., Clinical Associate Professor, Oncology Department, Rigshospitalet

Speakers

Fred R. Hirsch
MD, PhD, FASCO, Executive Director at the Center for Thoracic Oncology and the Tisch Cancer Institute at Mount Sinai, New York, USA

Jon Alexander Lykkegaard Andersen
MD. Chief Physician, Oncology Department Herlev Hospital

Mette Pøhl
MD. PhD, Chief Physician, Oncology Department, Rigshospitalet

Program

16:00 – 16:10

Welcome and introduction
Jens Benn Sørensen

16:10 – 16:25

Case-based introduction to neoadjuvant and adjuvant treatment and biomarkers for lung cancer focusing on barriers and challenges
Mette Pøhl

16.25 – 17.00

Neoadjuvant and adjuvant treatment and biomarkers for lung cancer focusing on molecular biomarkers, pathological response assessment, MRD and AI
Fred R. Hirsch

17:00 – 17:10 

Discussion

17.10 – 17.30

Network and Sandwiches

17:30 – 17:45 

Case-based introduction to the landscape of predictive biomarkers in the treatment of advanced NSCLC
Jon Alexander Lykkegaard Andersen

17.45 – 18.20

The landscape of predictive biomarkers in the treatment of advanced NSCLC focusing on biomarkers for immunotherapy, immuno-biomarkers for micro-environment research and predictive biomarker
Fred R. Hirsch

18:20 – 18:30

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top