Skip to Content

Seminar: Nye behandlingsmuligheder for patienter med lungecancer

Med afsæt i International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) & World Conference on Lung Cancer (WCLC) inviterer Dansk Lunge Cancer Gruppe og BestPractice Nordic onkologer, thoraxkirurger, lungepatologer og lungemedicinere til seminar onsdag d. 27. september 2023 kl. 16.00 – 18.30. på Aarhus Universitetshospital. Det er muligt at følge mødet både fysisk og virtuelt.

Program

16.00-16.05: Velkommen v. Torben Riis Rasmussen

16.05-16.25 Tidligt stadie/lokaliseret ikke småcellet-lungecancer v. Thomas Decker Christensen

16.25-16.30 Spørgsmål

16.30-16.50 Strålebehandling v.Azza Khalil

16.50-17.00 Spørgsmål og opfølgning

17.00-17.15 PAUSE

17.15- 17.35 Neo- og adjuverende behandling v. Jens Benn Sørensen.

17.35-17.40 Spørgsmål

17.40 – 18.00 Behandling af stadie III og stadie IV lungecancer v. Marianne Knap

18.00 – 18.20 Spørgsmål op debat afrunding

Herefter serveres sandwich og vand

Mødet er muliggjort med økonomisk støtte fra medicinalfirmaer. Firmaerne har ingen indflydelse på programmet eller de enkelte indlæg. Programmet er udarbejdet i samarbejde med de specialisterne og de enkelte oplægsholdere står inde for deres indlæg. Der vil ikke forekomme annoncer for lægemidler, hverken før, under eller efter seminaret. Det vil fremgå tydeligt, hvilke firmaer der har ydet økonomisk støtte ved arrangementet, gennem præsentation af logo og firmanavn før og efter seminariet.

Få adgang til artiklen

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top