Skip to Content

E-læringskursus om AD: Dermatologisk behandling af moderat til svær eksem

Atopic Allergy Skin

Dette e-læringskursus er rettet mod dermatologer i praksis og på hospitalerne. Kurset er opbygget af moduler bestående af en blanding af tekst, oversigter, videoer og faglige test. Det tager 2-3 timer at gennemføre, du kan gå til og fra som du ønsker det.

Om kurset

  • Går i dybden med patofysiologi og komorbiditet
  • Gennemgår traditionel systemisk behandling
  • Præsenterer også data for behandling med biologisk lægemiddel og med JAK-hæmmer
  • Sætter også fokus på de psykosociale konsekvenser af atopisk dermatitis

I kurset har vi valgt at fokusere på standardbehandling af moderat til svær atopisk dermatitis, og har medtaget  de nye behandlinger, som er godkendt af EMA.
Kurset er forankret i danske guidelines og udviklet i samarbejde med Kristina Ibler, overlæge ph.d. Dermatologisk afdeling, Universitetssygehus Sjælland, Roskilde. Herudover har følgende bidraget:

  • MD, ph.d. Uffe Nygaard, klinik for Hud- og kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital
  • Ph.d. stud. Line Brok Nørreslet, dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital
  • MD, ph.d. stud. Nikolai Dyrberg Loft, afd. For Hud- og kønssygdomme, Gentofte Hospital
  • Professor Bent Deleuran, Aarhus Universitetshospital

Kurset er opbygget af forskellige moduler bestående af en blanding af tekst, oversigter, videoer og faglig test. 

Alle sundhedspersoner har gratis adgang. Når man er logget på www.bpno.dk har man automatisk adgang til kurset.

God fornøjelse!

Back to top