Skip to Content

E-læringskursus i atopisk dermatitis: Optimer din behandling i almen praksis – varighed ca. 2 timer

Atopisk Dermatitis Depression

Dette e-læringskursus er udviklet til praktiserende læger. Kurset er opbygget af moduler bestående af en blanding af tekst, oversigter, videoer og faglige test. Det tager 2-3 timer at gennemføre, du kan gå til og fra som du ønsker det.

Om kurset

Atopisk dermatitis (AD) er en hyppig og kronisk lidelse, og det kan have vidtrækkende konsekvenser for patienten at leve med AD som følge af komorbiditeter og psykosociale udfordringer. Svær AD kan således påvirke livskvaliteten negativt, som for børn og unge kan give anledning til øget skolefravær og færre sociale interaktioner og fritidsaktiviteter. Det kan medføre en lavere gennemførsel af uddannelser senere i livet, og nogle kan også udvikle angst og depression.

I dette kursus får du

  • Viden om sygdomsforløbet ved AD
  • Risikofaktorer og komorbiditet
  • Hvordan du bedrer din behandling af AD i almen praksis
  • Indblik i de nye muligheder for behandling og evt. henvisning til dermatolog

Kurset er forankret i danske guidelines og udviklet i samarbejde med Kristina Ibler, overlæge ph.d. Dermatologisk afdeling, Universitetssygehus Sjælland, Roskilde. Herudover har følgende bidraget:

  • Ph.d. stud. Line Brok Nørreslet, dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital
  • Kristoffer Pálsson, dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital

Kurset er opbygget af forskellige moduler bestående af en blanding af tekst, oversigter, videoer og faglig test. 

Alle sundhedspersoner har gratis adgang. Når man er logget på www.bpno.dk har man automatisk adgang til kurset.

God fornøjelse!

Back to top