Skip to Content

E-læringskursus om immunterapi: Undgå at overse bivirkninger

Dette e-læringskursus er udviklet til onkologer, onkologiske sygeplejersker, læger i almen praksis, læger på akutafdelinger samt læger og sygeplejersker i specialerne dermatologi, reumatologi, endokrinologi, neurologi, nefrologi, gastroenterologi og kardiologi  – specialer der kan komme i kontakt med patienter, der er eller har været i behandling med immunterapi.

Om kurset

  • Gennemgår den generelle opbygning og virkning af immunsystemet
  • Præsenterer immunterapi som behandlingsform, med fokus på immuncheckpointinhibitorer
  • Går i dybden med de organ specifikke immunrelaterede bivirkninger indenfor fler specialer
  • Giver et samlet overblik og opslagsværk til dig som kliniker, så du ved, hvordan du kan genkende og håndtere immunrelaterede bivirkninger

Hvis vi skal genkende – og håndtere – bivirkninger ved immunterapi, så kræver det, at den enkelte sundhedsfaglige har kendskab til både immunsystemet samt virkningsmekanisme og bivirkningsprofil til immunterapi, hvilket dette kursus bidrager til. 

Kurset er udarbejdet med udgangspunkt i nationale og internationale guidelines og i samarbejde med eksperter indenfor området:

  • Bent Deleuran, professor og overlæge på reumatologisk afdeling Århus Universitetshospital
  • Rikke Holmstrøm, Ph.d.-studerende og læge på Nationalt Center for Cancer Immunterapi, Kræftafdelingen på Herlev hospital
  • Jeanette Kaae, Ph.d. og speciallæge i hud- og kønssygdomme på Roskilde Universitetshospital
  • Per Thor Straten, Professor indenfor immunterapi på Københavns Universitet og en del af ledergruppen ved Nationalt Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital.

Kursets opbygning består af såkaldt blended learning. Det betyder at kurset er opbygget som en kombination af forskellige læringsformer og består her af figurer, videoer og faglige tests, der bidrager til en mere effektiv læring. Kurset tager omkring 2 timer at gennemføre.

Alle sundhedspersoner har gratis adgang. Når man er logget på www.bpno.dk har man automatisk adgang til kurset.

God fornøjelse!

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top