Skip to Content

Bedre klinisk respons og overlevelse for AML-patienter med dårlig prognose

Den Nordiske AML Gruppe har initieret LD-VenEx studiet med deltagelse af 18 nordiske centre i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland, hvoraf fire centre er danske. De afprøver azacitidin og lavdosis venetoclax i kombination til gruppen af patienter med AML og dårlig prognose. I denne MEDtalk præsenterer overlæge Kim Theilgaard-Mønch studiets resultater i forhold til effekt, overlevelse og bedre livskvalitet, samt identificering af de patienter, der har mest gavn af behandlingen. Derudover giver studiet viden om nye relevante kombinationer af lægemidler til patienter med AML.

Kim Theilgaard-mønch

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top