Skip to Content

Dosisplanlægning af stereotaktisk strålebehandling af lungecancer

Ved lungecancer bevæger tumor sig i takt med vejrtrækningen, hvilket skal tages højde for i planlægningen af stråleterapien. Thomas Leth Fink, læge, ph.d.-studerende, Kræftafdelingen, Vejle, har som et led i sit ph.d.-studie undersøgt, om patienterne modtager optimale dosis på den måde, som dosisplanlægningen af stereotaktisk strålebehandling udføres i dag. På Dansk Selskab for Klinisk Onkologis årsmøde fremlagde han resultaterne og giver i denne MEDtalk en kort præsentation af studiet.

Thomas Leth Fink

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top