Lungecancer er på verdensplan den hyppigste cancerform og den hyppigste årsag til cancerdødsfald. Man anvender ofte PET-CT-scanning til at klarlægge udbredelsen, men mistanke om spredning skal be- eller afkræftes med biopsi. En eventuel spredning af en ikke-småcellet lungecancer til en binyre kontraindicerer kurativt intenderet behandling af lungecanceren. Man kan nu bioptere venstre binyre via esophagus ...

Småcellet lungecancer er en meget alvorlig sygdom. Kemoterapi tilbydes ofte, men har dog ofte kun en kortvarig effekt. Kombineres det imidlertid med intenderet strålebehandling, medfører det en signifikant forbedring af overlevelsen. På sigt kan behandlingsprincipperne således ændres for denne gruppe af patienter. Småcellet lungecancer er en sygdom med en meget alvorlig prognose. Rutinemæssigt tilbyder vi ...

ALEX-studiet har undersøgt alectinib mod crizotinib som førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv, ikke-småcellet lungecancer. Overlevelsesdata for behandling med alectinib viser, at flere end halvdelen af patienterne fortsat er i live efter fem år på trods af, at patienterne på diagnosetidspunktet har fjernmetastaser til flere organer. Tyrosin kinase-hæmmeren (TKI) alectinib er godkendt af Medicinrådet som førstelinjebehandling ...

Patienter med EGFR-muteret NSCLC har en dyster prognose. Således får omkring 75% af patienterne i stadie III tilbagefald inden for fem år efter operationen. Nu er der imidlertid lovende nye data, der viser, at patienter med EGFR-muteret NSCLC, der kan radikalt opereres, bør tilbydes adjuverende behandling med osimertinib, en EGFR-mutation tyrosinkinasehæmmer. Ved årets virtuelle ASCO-kongres ...

Den globale COVID-19 pandemi har betydet, at den årlige verdenskonference om lungekræft – WCLC Presidential Symposium – er blevet rykket. Konferencen, som arrangeres af The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), vil blive afholdt i et virtuelt format fra torsdag den 28. januar til søndag den 31. januar 2021. Som optakt til ...

CheckMate 9LA is the second trial in a row of trials investigating the role of immunotherapy combinations in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). At the preplanned interim analysis after 8.1 months, overall survival was significantly prolonged with the combination of ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO) and chemo vs chemo alone as front-line therapy in unselected patients with advanced ...

Den globale COVID-19 pandemi har betydet, at den årlige verdenskonference om lungekræft – WCLC Presidential Symposium – er blevet rykket. Konferencen, som arrangeres af The International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), vil blive afholdt i et virtuelt format fra torsdag den 28. januar til søndag den 31. januar 2021. Som optakt til ...

KOL og lungekræft er begge hovedsagelig forårsaget af cigaretrygning, og lungekræft forekommer op til fem gange hyppigere hos rygere med luftvejsobstruktion end hos patienter med normal lungefunktion. Begge sygdomme har en høj mortalitet og store sundhedsmæssige udfordringer i tilgift, og de er forbundet på flere måder. I denne artikel belyses KOL’s indflydelse på dødelighed hos patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). ...

Kendskab til en tumors genetik er afgørende for at kunne diagnosticere korrekt og dermed vælge den bedste behandling. Især når vi anvender mere målrettet medicin, er information om tumorens DNA blevet vigtig for valg af korrekt behandling med størst effekt. Ved undersøgelse er analyse af ctDNA således blevet et lovende alternativ til biopsi, og imens ...

Efter længere tids venten er der nu kommet data, der for alvor understøtter anvendelse af immunterapi ved småcellet lungekræft. Behandlingen af småcellet lungekræft, SCLC, har ikke ændret sig meget over de seneste årtier. Denne aggressive kræftform, der udgør knap 14% af alle lungekræft-tilfælde, er allerede på diagnosetidspunktet dissemineret hos de fleste patienter. SCLC er ekstrem ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge