Skip to Content

Highlights fra ASCO GI 2024: Immunterapi, cirkulerende tumor DNA og total neoadjuverende behandling

I tre hovedpunkter fremhæver Laurids Østergaard Poulsen, overlæge på Onkologisk Afdeling i Aalborg, hvad han tager med sig fra årets ASCO GI-kongres. Først fremhæver han immunterapi, primært i forhold til dMMR-patienter. Derefter kommer han ind på brugen af cirkulerende tumorDNA i behandlingen af især kolonkræft. Han afslutter med en kort gennemgang af udviklingen inden for total neuroadjuverende behandling inden for endetarmskræft.

Laurids Østergaard Poulsen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top