Skip to Content

Hvordan optimerer vi rehabiliteringen i eget hjem?

For patienter med reumatologisek lidelser kan rehabilitering være et livslangt forløb. Hvordan kan vi sikre os, at de mål der sættes for rehabilitering opretholdes når patienten er retur i eget hjem? Det vil sygeplejerske Linda Eggen gøre os klogere på i denne MEDtalk.

Linda Eggen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top