Skip to Content

Tillæg af andengenerations-FLT3-inhibitor til intensiv kemoterapi og konsolidering hos voksne med AML

FLT3-mutation findes hos omkring 30 % af yngre med AML – mutationer der er associerede til en mere prolifererende fænotype af AML. I denne MEDtalk forklarer Daniel Kristensen den underliggende mutation og giver et overblik af både første- og andengeneration tyrosinkinashæmmere og resistensmekanismer. Desuden redegør han for resultaterne af det multinationale randomiserede QuANTUM-first Phase 3 trial, der vurderer behandling med quixartinib + standard induktion kemoterapi og konsolidering efterfulgt af monoterapi med quizartinib.

Daniel Kristensen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top