Non-epitelial ovariecancer er sjælden og består primært af germinalcelle- og sex cord stromal tumorer. Førstnævnte forekommer mest blandt unge kvinder, mens sidstnævnte er mere hyppig efter menopausen. Siden 1978 har incidensen af germinalcelletumorer været stabil, mens incidensen af sex cord stromal tumorer er faldet. Fem-års overlevelse efter begge typer er høj og afhænger af stadie. Hvert år rammes ...

Den prognostiske betydning af immunceller i ovariecancervæv

Onkologi | Jon Røikjær Henriksen | 12. Aug 2019 kl. 9:54 |

Ovariecancer er en sygdom, der oftest er spredt på diagnosetidspunktet, hvorfor det kurative potentiale ved konventionel behandling er lavt. Der er brug for nye behandlingsmetoder, hvor en immun-baseret tilgang kunne være løsningen, da dette har vist sig effektivt ved andre cancerformer. Dette kræver øget viden om den kliniske betydning, som immunforsvaret har i ovariecancer. Det ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge