Skip to Content

Fækal Mikrobiota Transplantation – etablering af en donorfæcesbank ud fra Vævslovens kriterier t

Fækal Mikrobiota Transplantation (FMT) er en ny behandlingsmulighed, hvor fæces fra en rask donor overføres til en anden persons tarm med det formål at reetablere en divers og sundt sammensat tarm-mikrobiota for at bedre helbredstilstanden hos modtageren.1

Der foreligger god evidens for FMT til behandling af recidiverende Clostridium difficile-infektion, hvor FMT er standardbehandling med vancomycin langt overlegen.2–4 Der forskes ligeledes i FMT til behandling af en lang række andre lidelser såsom inflammatorisk tarmsygdom, irritabel tyktarm, hepatisk encephalopati og mod multiresistente mikroorganismer. Det er dog for tidligt at indføre FMT klinisk indenfor disse områder.5 

Desværre er praktisk implementering af FMT i en større skala meget udfordrende, blandt andet i forhold til screening af fæcesdonorer, der nødvendigvis er meget omfattende og ressourcekrævende. Denne proces kan forsinke behandlingen unødigt, inden en egnet donor er fundet. Frossen donorfæces er ligeså effektivt som frisk,6 hvorfor en bank med prætestet frossen materiale kan bedre tilgængeligheden af FMT.

Her beskrives etableringen af en frossen donorfæcesbank ved Center for Fækal Mikrobiota Transplantation (CFMT) på Sjælland. 

Metode
Fæcesdonorer rekrutteres blandt aktive bloddonorer og de bliver bedt om at donere fem gange indenfor en måned. Ved rekruttering udfyldes og gennemgås et screeningsskema ved en lægesamtale. Hvis donoren opfylder screeningskriterierne, kan donationen begynde, men der tages samtidig en lang række blod- og fæcesprøver ved første donation. Se liste over alle prøver i tabel 1.

Efter sidste donation gentages lægesamtalen for at belyse eventuelle ændringer i helbred eller risikoadfærd i donationsperioden. Alle blod- og fæcesprøver gentages ligeledes. 

Fæcesdonationerne afgives i hjemmet og transporteres straks til laboratoriet, hvor det forarbejdes:
50 g fæces opløses i NaCl op til et volumen på 150 ml.
Blandingen filtreres gennem en metalsigte.
20 ml glycerol tilsættes under omrøring.
Det færdige materiale med et volumen på 170 ml mærkes med et tildelt batchnummer og en sidste anvendelsesdato.
Materialet nedfryses ved -80 °C indenfor to timer efter defækation. Materialet gemmes nedfrosset i op til et år.

Såfremt donationens størrelse tillader det, kan der fremstilles flere portioner pr. gang med 50 g fæces i hver.

Materialet opbevares i karantæne i hele donationsperioden, indtil den anden lægesamtale og svar foreligger på det andet hold blod- og fæcesprøver. Inden materialet kan frigives til brug, krydstjekkes al dokumentation og prøvesvar af to læger tilknyttet CFMT. 

Opbygningen af donorfæcesbanken ved CFMT er baseret på den Danske og Europæiske Vævslov, selvom der aktuelt ikke er dansk lovgivning om FMT. Vævsloven er blandt andet kendt fra håndteringen af kønsceller til brug ved fertilitetsbehandling og omfatter krav til procedurer omkring donation, udtagning og testning af væv og celler, forarbejdning, konservering, opbevaring, distribution med mere. 

Vævsloven omfatter ligeledes krav til opbygning af et kvalitetsstyringssystem omfattende grundige standard operating procedures (SOPs), grundig dokumentation af alle trin og klar sporbarhed mellem donor og modtager samt af anvendt udstyr. Der indgår ligeledes principper for håndtering af uønskede hændelser. Al dokumentation ved CFMT foretages i et sikkert elektronisk web-baseret Clinical Trial Management System med automatisk logning og backup.

Resultater
14 donorer blev ved donorfæcesbankens opstart fundet egnede ved første lægesamtale og påbegyndte derfor donation. De hyppigste årsager til ikke at være egnet var højt BMI (øvre grænse på 25 kg/m2), svingende afføringsmønster og nyligt antibiotikaforbrug. 

Efter første donation blev én af de 14 donorer ekskluderet på grund af fund af Helicobacter pylori antigen. Èn donor trak sig på grund af tidsnød, og én blev ekskluderet som følge af gentagne donationer udenfor bankens åbningstider og en donationsmængde <50 g. 

De tilbageværende 11 donorer donerede alle fem gange. Hver donation resulterede i en-seks portioner (median 2,0). Én donation måtte destrueres, da tidsgrænsen for nedfrysning indenfor to timer blev overskredet.

En donor havde taget NSAID inden en donation. Det er kendt, at NSAID kan påvirke tarm-mikrobiomet uhensigtsmæssigt, hvorfor materialet fra denne donation blev destrueret. Gentagen lægesamtale og testning af blod og fæces efter sidste donation var herudover uden abnorme fund hos de 11 donorer. 

Der blev i alt fremstillet 166 portioner, men 15 af disse måtte destrueres af de ovenfor beskrevne årsager. I alt kunne 151 portioner efterfølgende frigives til klinisk brug.

  • • Rekruttering af fæcesdonorer blandt bloddonorer er et effektivt alternativ til at anvende patienters pårørende som donorer.
    • Vævsloven giver en hensigtsmæssig ramme for kvalitetssikring, sikkerhed og sporbarhed ved håndtering af donorfæces.
    • Etablering af en donorfæcesbank med frosset prætestet materiale sikrer en effektiv og hurtig tilgang til FMT. Et sådant etableret system er nødvendigt for at kunne implementere FMT i klinisk praksis.

  • Interessekonflikter: Ingen

  • 1. König J, Siebenhaar A, Högenauer C, et al. Consensus report: faecal microbiota transfer – clinical applications and procedures. Aliment Pharmacol Ther 2017;45:222-239. 2. van Nood E, Vrieze A, Nieuwdorp M, et al. Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium difficile. N Engl J Med 2013;368:407-415. 3. Cammarota G, Masucci L, Ianiro G, et al. Randomised clinical trial: faecal microbiota transplantation by colonoscopy vs. vancomycin for the treatment of recurrent Clostridium difficile infection. Aliment Pharmacol Ther 2015;41:835-843. 4. Hvas CL, Jørgensen SMD, Jørgensen SP, et al. Fecal Microbiota Transplantation is Superior to Fidaxomicin for Treatment of Recurrent Clostridium difficile Infection. Gastroenterology 2019. DOI:S0016508518354349. 5. Rode AA, Chehri M, Petersen AM, Bytzer P. Fækal mikrobiota-transplantation til behandling af tarmlidelser. Ugeskr Laeger 2017;179.  6. Tang G, Yin W, Liu W. Is frozen fecal microbiota transplantation as effective as fresh fecal microbiota transplantation in patients with recurrent or refractory Clostridium difficile infection: A meta-analysis? Diagn Microbiol Infect Dis 2017;88:322-329.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top