Methotrexat (MTX) har været anvendt som andenlinje immunmodulerende behandling efter thiopuriner til kronisk inflammatorisk tarmsygdom. I et systematisk review og metaanalyse af nyeste data vises, at MTX er effektivt til vedligeholdelse af remission hos patienter med Crohns sygdom. Der er imidlertid ikke dokumenteret effekt til induktion af remission, til colitis ulcerosa eller som kombinationsbehandling med ...

Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) er en sygdom, der medfører blodig diarre og mave-smerter. Omkring 35.000 danskere skønnes at have sygdommen, som desværre er i vækst på verdensplan.1 Patienter med blødende tyktarmsbetændelse indtager i dag forskellig medicin, hvoraf en del har bivirkninger, og 10-20% af alle patienter ender med at få bortopereret deres tyktarm. Årsagen til ...

Kan colitis ulcerosa behandles med parasit-æg?

Gastroenterologi | Michelle Vernstrøm Prosberg | 9. Sep 2019 kl. 8:25 |

Colitis ulcerosa (UC) er den hyppigst forekommende inflammatoriske tarmsygdom (IBD), og den kendetegnes ved en kontinuerlig kronisk inflammation superficielt i colonmucosa. Sygdomsudbredelsen kan variere fra at omfatte rectum alene (proktit), til en venstresidig colit eller ultimativt inflammation i hele colon (pancolit).1  UC kan veksle mellem symptomfrie perioder, hvor colonmucosa kan findes helt uden tegn på ...

Colitis ulcerosa og morbus Crohn udgør tilsammen de to vigtigste sygdomsenheder ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD), som er en tilbagevendende eller kronisk tilstand af tarmbetændelse, der giver anledning til diarré, blodig afføring, mavesmerter og anoreksi.  IBD er i dag en verdensomspændende sygdom med stigende forekomst i specielt nyligt industrialiserede lande. Det antages at være en ...

På mindre end 20 minutter kan patienter gennem en app på deres smartphone kan måle fæcescalprotectin i afføringen og dermed sygdomsaktivitet ved henholdsvis morbus Crohn og colitis ulcerose. Snart bliver det også mulig at anvende en app ved irritabel tyktarm. Klik og hør Pia Munkholm fortælle om, hvor enkelt det er at anvende ...

Epiteliale tuftceller (TC) blev identificeret i 1956 i trachea og gastrointestinal (GI) kanalen.1 Imidlertid er interessen for TC’s funktion først for alvor taget til de seneste år som følge af en mere detaljeret forståelse for deres kemosensoriske egenskaber og deltag- else i immunrespons.  Ny forskning på mus viser, at TC har en funktion, som igangsætter ...

Colitis ulcerosa og cancer

Gastroenterologi | Anders Mark Christensen | 20. Feb 2019 kl. 12:17 |

Patienter med colitis ulcerosa har en øget risiko for at udvikle kolorektal cancer (KRC), om end risikoen ser ud til at være blevet mindre de senere år.1 Den fremherskende hypotese vedrørende naturhistorien for KRC ved de inflammatoriske tarmsygdomme går på, at inflammation fører til dysplasi, der ultimativt fører til cancer.2 I overensstemmelse hermed er det ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge