Skip to Content

Hvem skal undersøges for diabetes?

Hos visse grupper af patienter skal man være ekstra opmærksom på, om diabetes forekommer, men er ikke-erkendt. Her er en case-finding tilgang hensigtsmæssig. Det gælder patienter med kendt hjerte-kar-sygdom, med psykiatriske lidelser, patienter i langtidsbehandling med binyrebarkhormon samt med kendt forhøjet diabetesrisiko. Afsluttende giver artiklen de alment praktiserende læger gode råd til case-finding.

mange mennesker

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top