Nye resultater for behandling med SGLT-2-hæmmere viser, at SGLT-2-hæmmere har en positiv effekt overfor patienter med hjertesvigt, også hos patienter uden diabetes. Det giver flere muligheder for at forlænge levetiden og forbedre livskvaliteten hos patienter med hjertesvigt. Selvom behandlingen af hjertesvigt er forbedret gennem de senere år, har patienter med hjertesvigt og reduceret pumpefunktion fortsat ...

I TV-dokumentaren: ”U-TURN – et liv uden piller” udsendt i 2017 fulgtes seks danskere med type 2-diabetes, som fik en livsstils-intervention, hvor det blev vist, at motion kan lindre eller helt fjerne symptomerne for type 2-diabetes samt behovet for glukosesænkende medicin. Behovet for at afklare, hvor lidt motion der er nødvendig, er dog stadig stort. ...

Diabetes og gustatorisk sved

Almen praksis | Diabetesskolen | Peter Lommer Kristensen | 14. Sep 2020 kl. 8:00 | ,

Gustatorisk sved er svedudbrud i forbindelse med spisning. Det kan være ubehageligt og socialt invaliderende. En undersøgelse viser at 13% af adspurgte personer med type 2-diabetes har gustatorisk sved, og personer med perifer neuropati har ca. dobbelt så høj risiko for at have gustatorisk sved sammenlignet med personer uden neuropati. Glycopyrrolat-creme kan formentlig hjælpe mange, der ...

Metformin er det mest brugte orale antidiabetika både i Danmark og på verdensplan til behandling af type 2-diabetes. En del af metformins glukosenedsættende effekt sker via mave-tarm-kanalen, formentlig via en direkte påvirkning af tarmens bakterier, hvilket også kan være årsagen til, at næsten hver tredje patient får bivirkninger fra mave-tarm-kanalen. Dette betyder imidlertid, at præ- ...

Inhalationssteroider (ICS) bruges til behandling af KOL, dog kan brug af ICS øge risikoen for type 2-diabetes hos KOL-patienter. Risikoen for type 2-diabetes ved ICS er dog mindre end ved brug af orale kortikosteroider, men HbA1c-niveauer bør for en sikkerheds skyld måles, især hos patienter med tegn på metabolisk syndrom. Inhalationssteroider (ICS) bruges hyppigt til ...

I de seneste år har dårligt psykosocialt arbejdsmiljø i stigende grad været betragtet som en mulig risikofaktor for udvikling af type 2-diabetes. Udvikling af type 2-diabetes som følge af stressorer på jobbet er formentlig resultatet af et samspil af neuroendokrine, biologiske og psykofysiologiske forstyrrelser, samt adfærdsændringer forbundet med insulinsensitivitet og insulinresistens. Blandt danskere i erhverv ...

Op mod en tredjedel af patienter med hjertesvigt har også type 2-diabetes. Det øger samtidig risikoen for indlæggelse og død. I denne MEDtalk fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus, om, hvordan du kan reducere forekomsten af hjertesvigt og dødeligheden hos denne gruppe af patienter. ...

Antallet af overvægtige danske børn og unge er steget de seneste 30 år. Ætiologien er en kombination af flere faktorer. Behandlingen bør initieres, når børnene er seks – ni år og bør vare flere år. Livsstils-interventioner er lovende. Kirurgi og medicin har varierende effekt og bivirkninger. Vedvarende overvægt øger risikoen for overvægt i voksenlivet, livstilssygdomme ...

Patienter med type 2-diabetes mister i gennemsnit seks år af deres levetid, men får de et myokardieinfarkt mister de 12 år. I denne MEDtalk fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus, om de nyeste behandlingsmuligheder for patienter med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom. ...

I denne episode taler Ole Snorgaard, overlæge ved Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital, og Gitte Krogh Madsen, praktiserende læge i Roskilde, om behandlingsmulighederne for en 54 årig kvinde med type 2-diabetes gennem flere år men hvor HbA1c er uacceptabel høj på trods af trestof-behandling inklusiv behandling med ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • 2020
  • Covid-19 og adfærd
  • Vandladningsbesvær
  • Type 2-diabetes
#

Almen praksis

Aurelia Gomes de Sousa

Aurelia Gomes de Sousa
praktiserende læge

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge

Brian Bridal Løgstrup

Brian Bridal Løgstrup
overlæge, dr.med., klinisk lektor, ph.d.

Thomas Truelsen

Thomas Truelsen
overlæge

Anders Løkke

Anders Løkke
specialeansvarlig overlæge

Allan Flyvbjerg

Allan Flyvbjerg
direktør, klinisk professor