Skip to Content

Kombineret immunterapi forbedrer overlevelsen for patienter med NSCLC

CheckMate 9LA-studie viser fortsat respons efter 24 måneder for patienter med ikke-småcellet lungecancer behandlet med en kombination af nivolumab og ipilimumab som førstelinjebehandling plus to serier kemoterapi mod 0% for patienter behandlet med kemoterapi alene.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top