Skip to Content

Lorlatinib har potentiale til at blive ny førstelinjebehandling til lokal fremskreden og metastatisk ALK positiv NSCLC

En planlagt interimanalyse af fase III studiet CROWN viser en signifikant forbedring af progressionsfri overlevelse (PFS) og en reduktion i forekomsten af hjernemetastaser for lorlatinib sammenlignet med crizotinib i 1. linjebehandling af patienter med ALK positiv stadie IIIB/IV ikke-småcellet lungecancer (NSCLC). Analysen blev præsenteret af professor Benjamin Solomon fra Melbourne på Presidential Symposium på ESMO 2020.

Efter 12 måneders behandling var PFS-raten 78% i lorlatinib-armen sammenlignet med 39% i crizotinib-armen (HR=0,28 95% CI 0,19-0,41, P<0,001). Intrakraniel objektiv responsrate var 66% i lorlatinib-armen og 20% i crizotinib-armen. Der var flere grad 3/4 bivirkninger med lorlatinib (72,5%) sammenlignet med crizotinib (55,6%), og færre patienter gennemførte behandlingen sammenlignet med crizotinib (6,7% versus 9,2%).

Se mere:

LBA2 – Lorlatinib vs crizotinib in the first-line treatment of patients (pts) with advanced ALK-positive non-small cell lung cancer (NSCLC): Results of the phase III CROWN study

Seneste nyt fra ESMO 2020

[latest category=”ESMO-2020″ num=”3]

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top