Skip to Content

Casper Bo Poulsen

MD, Forskningsenheden, Hudafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Articles

Relapsing polychondritis – a case report

  • / Casper Bo Poulsen / Carsten Sauer Mikkelsen / Luit Penninga / Kristian Bakke Arvesen / Henrik Vorum

Lichen striatus (LS) case story

/ Carsten Sauer Mikkelsen / Casper Bo Poulsen / Luit Penninga / Kristian Bakke Arvesen / Peter Bjerring
Back to top