Inflammatoriske hudsygdomme behandles i dag generelt med binyrebarkhormon-creme, ofte med god effekt. Der er alligevel behov for personlig medicin og målrettet terapi grundet ofte meget forskellige sygdomsforløb, behandlingsrespons og komplikationer. Kroniske, inflammatoriske hudsygdomme som psoriasis og atopisk eksem behandles i dag typisk lokalt med binyrebarkhormoncreme, og ofte med overbevisende antiinflammatorisk effekt med hurtig lindring af ...

Effekten af klimabehandling ved Dødehavet er undersøgt hos psoriasispatienter, og det er en behandlingsform, der på kort sigt er lige så effektiv som biologisk behandling. Patienterne remitterede efter gennemsnitligt 94 dage. Det bør undersøges, om man kan identificere de patienter, som har mest gavn af klimabehandlingen, samt hvilken rolle behandlingen skal have i en tid ...

Biologiske lægemidler har medført store fremskridt i behandlingen af psoriasis. Imidlertid opnår nogle patienter aldrig effekt, mens andre mister effekten efter længere tid. Disse behandlingssvigt kan muligvis tilskrives forskelle i koncentration i blodet af lægemidlerne hos de behandlede patienter. I det heromtalte studie af danske patienter i biologisk behandling for psoriasis vises det, at patientspecifikke ...

Nordisk undersøgelse viser, at psoriasisartrit og psoriasis er to lidelser, der begge påvirker patienternes livskvalitet negativt, og at belastningen er størst hos de patienter, som både har psoriasisartrit og psoriasis. Psoriasis (PsO) blev defineret i 2014 som en systemisk sygdom og ikke kun en hudsygdom. Igennem de seneste 10-15 år er vores forståelse af patogenesen ...

Nye biologiske lægemidler mod psoriasis

Dermatologi | Christina Yndal Erichsen | 4. Dec 2019 kl. 9:41 |

Der er i det seneste årti sket store fremskridt i forståelsen af immunsystemets rolle i udviklingen af psoriasis, og her er interleukin (IL)-23 og IL-17 fremhævet som værende centrale i det inflammatoriske respons.1 Dette har ført til udviklingen af en række nye biologiske lægemidler rettet mod disse interleukiner, herunder IL-12/23 inhibitoren ustekinumab, IL-17 inhibitorerne secukinumab, ...

I 1970’erne blev psoriasisartrit (PsA) betragtet som en relativt godartet lidelse, men i løbet af de seneste årtier er det blevet tydeligt, at 40-60% af alle patienter med PsA vil udvikle erosiv gigtsygdom og deraf følgende funktionsnedsættelse.1 Dette har medført, at PsA nu anses som et væsentligt helbredsmæssigt problem,2-6 og radiologisk verificeret ledskade ved PsA ...

Siden slutningen af 1960’erne har danske hudlæger sendt patienter med psoriasis til klimaterapiophold ved Det Døde Hav i Israel af fire ugers varighed. Denne behandling blev initieret af daværende statsminister Viggo Kampmann og dermatologen Willy Avrach.  Det er berettiget at spørge, om behandlingen, set i lyset af de medicinske fremskridt – især introduktionen af biologisk ...

Psoriasis er en kronisk immunmedieret inflammatorisk sygdom, der rammer 2-4% af hele befolkningen. Ca. 50% er kvinder, og næsten 75% af alle tilfældene debuterer før 40-års alderen. Således er størstedelen af kvinder med psoriasis i den fertile alder. Biologiske lægemidler, især Tumor Necrosis Factor (TNF)-hæmmere, er blandt de første ikke-kontraindicerede systemiske behandlingsmuligheder under graviditeten, foruden ...

Hovedformålet med psoriasisbehandling er todelt: At minimere omfanget af psoriasis samt at reducere sygdommens indflydelse på patientens helbredsrelaterede livskvalitet.1 Helbredsrelateret livskvalitet operationaliseres som patientens selv-rapporterede vurdering af, hvordan sygdommen og dens behandling påvirker hans eller hendes fysiske, psykiske og sociale funktion og velbefindende.2  Det hyppigst anvendte spørgeskema til måling af livskvalitet blandt unge med psoriasis ...

Psoriasis associeret med antipsykotika – en case-rapport

Psykiatri | Camelia-Eugenia Bujor | 1. Mar 2019 kl. 12:43 |

Antipsykotika er en heterogen gruppe af lægemidler, og disse kan give uventede bivirkninger. I denne artikel er der fokus på en mulig sammenhæng mellem psoriasis og antipsykotika.  Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom karakteriseret ved overdreven vækst og afvigende differentiering af keratinocytter. Etiologien af psoriasis er ikke fuldstændigt forstået, men involverer både genetiske risikofaktorer og ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge