Skip to Content

Estrid Høgdall

Arbejder til dagligt som klinisk professor i molekylær patologi ved Københavns Universitet og leder af Molekylær Enheden på afdeling for patologi på Herlev Hospital. Yderligere er Estrid Høgdall direktør for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB), som bl.a. inkluderer Dansk CancerBiobank, Dansk ReumaBiobank samt flere andre nationale biobanker.

Har gennem adskillige år fokuseret på området molekylær patologi med fokus på bl.a. sekventeringsundersøgelser og ekspressions analyser. Publikationer i fagfællebedømte tidsskrifter: 362, i presse / indsendt: 5 (H-indeks: 57).

Articles

Next Generation Sequencing – Hvilke typer undersøgelser er det?

  • / Lau K. Vestergaard / Estrid Høgdall

Genekspressionssignatur som prognostisk indikator for patienter med ovariecancer

/ Douglas V.N.P. Oliveira / Claus Høgdall / Estrid Høgdall
Back to top